درباره تکفام

 

شرکت تکفام ارائه کننده جديدترين محصولات کمپاني هاي معتبر اروپايي در زمينه ليزرهاي پوست وجراحي جهت تجهيز کلينيکهاي زيبايي، کلينيکهاي جراحي و بيمارستانها ميباشد. تمامي محصولات معرفي شده توسط اين شرکت جزء بهترينهاي دنيا بوده که انتخاب آنها توسط اساتيد اين رشته صورت گرفته است. اين شرکت با استفاده از مجربترين پرسنل بهترين خدمات پس از فروش شامل آموزش، نصب و راه اندازي، سرويس و تعميرات را در اين چند سال داشته و دارد. تمام آموزشهاي تخصصي در خارج از کشور برگزار گرديده و پزشکان محترم زير نظر اساتيد برجسته اروپايي آموزش مي بينند. شرکت تکفام ساليانه تعداد زيادي سمينار و کارگاههاي آموزشي جهت معرفي فن آوريهاي جديد به متخصصين کشور با استفاده از اساتيد داخلي و خارجي برگزار مينمايد.
  • Before-mjhgjhg
    After-mjhgjhg
    BeforemjhgjhgAfter